พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg
แนะนำผู้บังคับบัญชา
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
หน่วยงานในกองทัพอากาศ
กองบัญชาการ ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ
หน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้านการบิน หน่วยงานการศึกษา
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมกรมยุทธการทหารอากาศ

พิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ 9 เมษายน
พิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ 9 เมษายน พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ  9 เมษายน 2559 โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมฟังสารโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ...

กรมยุทธการทหารอากาศร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมยุทธการทหารอากาศร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศตรี สมชาย  นุชพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ยก.ทอ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร ยก.ทอ. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ จำนวน 2 คน เป็นว่าที่เรืออากาศโท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ รวมทั้งตัวแทนเข้าร่วมในพิธ...

พิธีการปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29
พิธีการปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29 พลอากาศโท ภานุพงศ์  เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ 1 (บก.ทอ.1) โดยมีรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ,ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ และตัวแทนจากหน่วยขึ...

พิธีเปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29
พิธีเปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29 พลอากาศตรี มานัต  วงษ์วาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ (1) โดยมีตัวแทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศร่วมเป็นเกียรติในพิธี...

การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 59 ครั้งที่ 1
การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 59 ครั้งที่ 1 นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์  แก้วภา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 59 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ข้างหอประชุมกานตรัตน์...

บทความ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน
มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน   Download เอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน ...

บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม)
บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม) การฝึก พหุผสม ภาคี เกิดแกร่ง โคปไทเกอร์ คงเข้มแข็ง ประจักษ์ไว้ 2013 ทุกคน ร่วมกายใจ ความยิ่งใหญ่ ทัพอากาศไทย และปวงชน                     การฝึกผสม COPE TIGER พัฒนามาจากการฝึกผสมสองชาติ คือประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้รหัสการฝึกชื่อ AIR THAISING ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในขณะเดียวกันนั้น กองทัพอ...

Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล
Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล Network Centric Warfare (NCW) คือ ทฤษฎีการสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มีองค์ประกอบหลักคือ Cognitive Domain (องค์ประกอบทางความคิด), Social Domain (องค์ประกอบทางสังคม), Physical Domain (องค์ประกอบทางกายภาพ) และ Information Domain (องค์ประกอบของข้อมูลข่าวสาร) ที่ต้องสอดประสานกัน เป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy )
การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy ) การฝึก Pitch Black 2012              เสียงเครื่องบินรบจำนวนมาก คำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบนาที บ่งบอกให้รู้ว่าห้วงเวลาของการฝึกซ้อมการบินรบทางอากาศ ในภารกิจการบินประกอบกำลังโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในเวลากลางคืน ภายใต้การฝึกที่มีชื่อรหัสว่า Pitch Blac...

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ เนียมพลอย)
การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย) การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)B.Sc.(1st Hor.) in Command & Control, communication and Information System, RMCS.M.Sc.(Dist.Hor.) in Information Security, Royal Holloway College   กล่าวนำ           โดยปกติในการทำงานใด ๆ จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของความสำเร็จไว้ แต่การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือให้ได้ผลลัพธ์นั้นอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี หรือหลายแน...

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ ยก.ทอ.
นิรภัยภาคพื้น ยก.ทอ.

Powered by JoomlaGadgets

สำหรับสมาชิกเว็บไซต์สถิติเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวาน87
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้265
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา364
mod_vvisit_counterเดือนนี้1234
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1520
mod_vvisit_counterทั้งหมด219795
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์