พุธ, 02 กันยายน 2015
dir_01.jpg dir_02.jpg dir_03.jpg dir_04.jpg dir_05.jpg dir_06.jpg dir_07.jpg dir_08.jpg dir_09.jpg dir_10.jpg dir_11.jpg dir_12.jpg dir_13.jpg dir_14.jpg
แนะนำผู้บังคับบัญชา
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
หน่วยงานในกองทัพอากาศ
กองบัญชาการ ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ
หน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้านการบิน หน่วยงานการศึกษา
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมกรมยุทธการทหารอากาศ

การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กฝร.๕๘ ของ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ
การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กฝร.๕๘ ของ ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ส่วนกองทัพอากาศ ร่วมคณะ พลเอก...

การฝึกยิงและประเมินค่าจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9M ประจำปี 2558
การฝึกยิงและประเมินค่าจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9M ประจำปี 2558 พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการการฝึกยิงและประเมินค่าจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9M ประจำปี 2558 ระหว่าง 29 มิ.ย.-3 ก.ค.28 ณ ฝูงบิน 106 (อู่ตะเภา)  ...

การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 58
การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ประจำปี 58 นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ข้างหอประชุมกานตรัตน์...

พิธีปิดหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 79
พิธีปิดหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 79 พลอากาศโท ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 79 เมื่อวันที่ 8 พฤกษาภาคม 2558 เวลา 1000 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ (1) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และตัวแทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมย...

การตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ ยก.ทอ.และการสัมมนายุทธการและการฝึก ครั้งที่ 2/58
การตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ ยก.ทอ.และการสัมมนายุทธการและการฝึก ครั้งที่ 2/58 พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ ยก.ทอ.และการสัมมนายุทธการและการฝึก ครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ...

พิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ
พิธีฟังสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ พลอากาศตรี เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ (9 เมษายน) ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมยุทธการทหารอากาศเข้าร่วมในพิธี...

บทความ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน
มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (SOP) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน   Download เอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน ...

บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม)
บันทึกการฝึกผสมหพุภาคี โคปไทเกอร์ 2013 (โดย : กองฝึกร่วมและผสม) การฝึก พหุผสม ภาคี เกิดแกร่ง โคปไทเกอร์ คงเข้มแข็ง ประจักษ์ไว้ 2013 ทุกคน ร่วมกายใจ ความยิ่งใหญ่ ทัพอากาศไทย และปวงชน                     การฝึกผสม COPE TIGER พัฒนามาจากการฝึกผสมสองชาติ คือประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้รหัสการฝึกชื่อ AIR THAISING ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในขณะเดียวกันนั้น กองทัพอ...

Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล
Network Centric Warfare (NCW) โดย : น.ท.กฤษณัส กาญจนกุล Network Centric Warfare (NCW) คือ ทฤษฎีการสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มีองค์ประกอบหลักคือ Cognitive Domain (องค์ประกอบทางความคิด), Social Domain (องค์ประกอบทางสังคม), Physical Domain (องค์ประกอบทางกายภาพ) และ Information Domain (องค์ประกอบของข้อมูลข่าวสาร) ที่ต้องสอดประสานกัน เป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่...

การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy )
การฝึก Pitch Black 2012 (โดย :Archy ) การฝึก Pitch Black 2012              เสียงเครื่องบินรบจำนวนมาก คำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบนาที บ่งบอกให้รู้ว่าห้วงเวลาของการฝึกซ้อมการบินรบทางอากาศ ในภารกิจการบินประกอบกำลังโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในเวลากลางคืน ภายใต้การฝึกที่มีชื่อรหัสว่า Pitch Blac...

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ เนียมพลอย)
การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (โดย : น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย) การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)B.Sc.(1st Hor.) in Command & Control, communication and Information System, RMCS.M.Sc.(Dist.Hor.) in Information Security, Royal Holloway College   กล่าวนำ           โดยปกติในการทำงานใด ๆ จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของความสำเร็จไว้ แต่การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือให้ได้ผลลัพธ์นั้นอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี หรือหลายแน...

การจัดการความรู้ ยก.ทอ.
การฝึกร่วมกองทัพไทย ปี 58

Powered by JoomlaGadgets

สำหรับสมาชิกเว็บไซต์สถิติเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวาน107
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้381
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา618
mod_vvisit_counterเดือนนี้168
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2985
mod_vvisit_counterทั้งหมด203355
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์