ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายอาลัย

ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และการใช้ถ้อยคำถวายอาลัย