กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรณนภากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช