การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กรมยุทธการทหารอากาศ จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของกรมยุทธการทหารอากาศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ข้างหอประชุมกานตรัตน์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง