กิจกรรม 5 ส.กรมยุทธการทหารอากาศ

กิจกรรม 5 ส.กรมยุทธการทหารอากาศ

พลอากาศตรี เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ (27 มีนาคม ของทุกปี) โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้น และทำความสะอาดระเบียงทุกชั้นของกรมยุทธการทหารอากาศ