ประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน

ประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน

พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี