จก.ยก.ทอ.ลงนามแสดงความไว้อาลัย

จก.ยก.ทอ.ลงนามแสดงความไว้อาลัย

พลอากาศโท มานัต  วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพอากาศ