สัญลักษณ์

สัญลักษณ์


ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปพระรามแผลงศรอยู่เหนือปีกและช่อชัยพฤกษ์ เบื้องล่างสุดมีชื่อ "กรมยุทธการทหารอากาศ" อยู่ในแถบปลายสะบัดโดยบรรจุอยู่ในอาร์ม


ความหมายของภาพและสี
รูปพระรามแผลงศรเป็นสีเขียว                    เป็นสัญลักษณ์ของยุทธการทั้ง ๓ เหล่าทัพ
ปีกสีเหลืองทอง                                      สัญลักษณ์ของกองทัพอากาศ
ช่อชัยพฤกษ์สีทอง หมายถึง                      เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเจริญรุ่งเรือง
พื้นอาร์มเป็นสีฟ้าอมเทาขอบทอง หมายถึง    ความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้า ซึ่งมีทหารอากาศเป็นผู้ปกป้อง
ชื่อ "กรมยุทธการทหารอากาศ" สีทองอยู่บนพื้นแถบปลายม้วนสีน้ำตาลใต้อาร์ม
สัญลักษณ์ของหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ